Udzielenie Gminie Miasta Gdyni kredytu długoterminowego do kwoty 40.000.000 zł

Umowa KB/30/KB/2004 o udzielenie Gminie Miasta Gdyni kredytu długoterminowego do kwoty 40.000.000 zł, przeznaczonego na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz spłatę zobowiązań miasta zaciągniętych w latach 1998-2002, podpisana z bankiem Noreda Bank Polska SA. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 2. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy wynosi 0,2%,a prowizja 0%.

oryginał umowy znajduje się: 130 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.07.2004