Udzielenie gminie Gdynia kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł

W dniu 29 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa nr 310-13/1/II/14/Z2X/2005 z bankiem PKO BP SA na udzielenie gminie kredytu długoterminowego do kwoty 70.000.000 zł na finansowanie inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Marża Banku w okresie obowiązywania umowy wynosi 0,07%, a prowizja przygotowawcza 0,01% kwoty kredytu.

 

 oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Budżetu, pok. 130

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.10.2005