Stworzenie i prowadzenie ewidencji dot. zbiorników

UMOWA NR KB/328/UG/60/W/2006 Z KOMUNALNYM ZWIĄZKIEM GMIN

NA KWOTĘ 1000,00 ZŁoryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.06.2006