skład, druk i kolportaż tygodnika 'RATUSZ' informacje Rady i Prezydenta Miasta

Umowa nr SK/1/PZP/1-W/2005 zawarta z firmą FOLAREX Henryk Walentynowicz, Elbląg, ul. Warszawska 11, na kwotę 154083,20 zł

oryginał umowy znajduje się: w pok. 133 Urzędu Miasta,al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2005