roboty budowlane ulica Morska

Umowa Nr KB/480/UI/149/W/2006 na przebudwę kanalizacji deszczowej w ul.Morskiej, zawarta z Konsorcjum firm :

Marian Mielewczyk właściciel Przędsiebiorstwa Wielobranżowego Elgrunt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELgrunt S.J.

na kwotę 2.803.524,56 zł.oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pok.231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006