roboty budowlane ul.Bursztynowa

Umowa KB/568/UI/192/W/2006 na roboty budowlane na zadaniu : Ulica Bursztynowa w Gdyni, podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym Gdynia sp. z o.o. z Gdyni na kwotę 504.044,20 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.09.2006