roboty budowlane - osiedle Dąbrowa -uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa

Umowa nr KB/567/UI/191/W/2006 na roboty budowlane na zadaniu : Osiedle Dąbrowa w Gdyni- uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa, podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym GDYNIA sp. z o.o. z Gdyni na kwotę 721.723,00 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.09.2006