Remont pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w bud. przy ul.Chrzanowskiego 3/5

Umowa Nr SK/1325/MB/14-W/2004 na remont pomieszczeń dla potrzen Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w budynku użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. przu ul. Chrzanowskiego 3/5 za kwotę brutto 184.887,45 zł. Wykonawcą w/w robót jest Zakład Budowlano-Remontowy 'FULMAR' z siedzibą w m. Mosty.

oryginał umowy znajduje się: w pok. 103 Urzędu Miasta Gdyni, Al.Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.11.2004