Remont estrady na Kamiennej Górze

Umowa KB/400/UG/63/W/2004 zawarta z firmą 'Malwa' Gdynia na wykonanie remontu estrady na Kamiennej Górze za kwotę 1.000,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.07.2004