remont daszku nad schodami budynku Przychodni 'Orłowo' w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 54.

Umowa SK/806/MB/6-W/2004 podpisana Zakładem budowlanym 'MINI' o wykonanie remontu daszku nad schodami zewnętrznymi do budynku użytkowanego przez Przychodnię 'Orłowo' na kwotę brutto 8.602,83 zł 

oryginał umowy znajduje się: pok.103 Urzędu Miasta Gdyni, Al.Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.06.2004