Remont ciągu pieszego i ścieżki rowerowej w Al. Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionów do placu I Brygady Pancernej

Umowa nr KB/249/UK/4/W/2006 na wykonanie remontu ciagu pieszego i ścieżki rowerowej w Al. Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionów do placu I Brygady Pancernej podpisana z Olgierdem Heweltem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OL-TRANS na kwotę 104.708,96 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.08.2006