Remont chodnika przy ul. Przebendowskich na odcinku od Al. Zwycięstwa do ul. Plażowej - lewa strona oraz chodnika zatoki trolejbusowej przy skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Przebendowskich - kierunek centrum

Umowa nr KB/377/UK/14/W/2006 na wykonanie remontu chodnika przy ul. Przebendowskich na odcinku od Al. Zwycięstwa do ul. Plażowej - lewa strona  oraz chodnika zatoki trolejbusowej przy skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Przebendowskich - kierunek centrum, podpisana z Przedsiębiorstwem ABT sp. z o.o. na kwotę 159.301.50 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka PIłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.08.2006