Przygotowanie i organizacjia w Gdyni przez Biuro Wystaw Artystycznych - Galerię Miejską w Tarnowie - wystawy prac światowej sławy artysty Ryszarda Horowitza.

Zawarcie Umowy SK/1238/PB/29-W/2006 z Gminną Samorządową Jednostką Organizacyjną Miasta Tarnowa - Biurem Wystaw Artystycznych - Galerią Miejską w Tarnowie w sprawie organizacji wystawy prac Ryszarda Horowitza.oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.09.2006