Przeprowadzenie w Gdyni akcji 'Wiersze Chodnikowe'.

Zawarcie Umowy  nr SK/986/PB/22-W/2006 z Fundacją 'Poemat' w sprawie przeprowadzenia w Gdyni akcji 'Wiersze Chodnikowe' polegającej na namalowaniu farbą  samo ścieralną na wskazanym przez Samorząd  terenie miasta wiersza o tematyce nawiązującej do aktualnych wydarzeń społecznych.

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.07.2006