Projekt rewaloryzacji i uporządkowania zieleni oraz studium krajobrazu na terenie Parku Kolibki w Gdyni

Umowa KB/549/UG/104/W/2004 na wykonanie projektu rewaloryzacji i uporządkowania zieleni oraz studium krajobrazu na terenie Parku Kolibki w Gdyni podpisana z p. Bogną Marią Lipińską na kwotę 11 800 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Uurzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Połsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004