Pobieranie wody do gaszenia pożarów

Umowa KB/744/UG/138/W/2004 na pobieranie wody do gaszenia pożarów na terenie Gminy Gdynia podpisana z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę ok. 5 000 zł (rocznie).

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudksiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2005