pełnienie nadzoru inwestorskiego

Umowa nr KB/544/UI/178/W/2006r na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu:Osiedle Dąbrowa w Gdyni- uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa, podpisana z Biurem Rozwoju sp. z o.o. Sopot  na kwotę: 6.100,00 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.08.2006