Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Umowa KB/738/UG/135/W/2004 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i gospodarką w lasach komunalnych miasta Gdyni podpisana z p. Andrzejem Mędrzeckim na kwotę 10.920 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2005