Oświetlenie Parku w Gdyni Kolibkach

Umowa Nr KB/649/UI/225/W/2006 na wykonanie ,,oświetlenia terenu Parku w Gdyni Kolibkach", podpisana z firmą ,,Krelbud" Sp.z o.o z Kębłowa,na kwotę 78.948,80 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wtydział Inwestycji pok.231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006