Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na remont i przebudowe lokalu użytkowego

Umowa SK/1117/MB/10-W/2006 na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem robót na wykonanie remontu i przebudowy lokalu użytkowego gminy w budynku mieszkalnym przy ul. Władysława IV  , podpisana z Firmą Usługi Techniczne w Gdyni na kwotę 9.394 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: pok. 100 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.08.2006