opracowanie mapry sytuacyjno-wysokościowej dla potrzeb Wydziału Budynków

Umowa SK/1349/MB/15-W/2004 na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych terenu przy ul. Cylkowskiego 7 w Gdyni dla potrzeb projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po kotłowni węglowej OPEC. Umowa zawarta z Zakładem Usług Geodezyjnych w Gdyni  na kwotę brutto 854 zł

oryginał umowy znajduje się: poj. 105 Urzędu Miasta Gdyni Al. Zwycięstwa 164

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.11.2004