opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb CAS

Umowa Nr KB/35/MB/3/W/2006 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi dotyczącymi adaptacji pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora, podpisana z Panią Anną Gontarz-Bagińską - właścicielką Biura Inżynierskiego na kwotę 31.598 zł brutto

oryginał umowy znajduje się: pok. 103 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.02.2006