Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza na odcinku od ul.Żeglarzy do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z przebudową kanału deszczowego na długości 160 mb

Umowa nr KB/566/UK/32/W/2006  dotycząca wykonania dnowy nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza na odcinku od ul.Żeglarzy do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z przebudową kanału deszczowego na długości 160 mb, zawarta z Firmą Budowlano-Drogową 'MTM' S.A.  na kwotę 928.663,26 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.09.2006