Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Puckiej na odcinku od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Hutniczą, łącznie ze skrzyżowaniem

 Umowa nr  KB/556/UK/35/W/2005 na  odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Puckiej na odcinku od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Hutniczą, łącznie ze  skrzyżowaniem podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym 'GDYNIA' sp. z o.o.  na kwotę 286.142,36 zł 

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005