Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Powstania Wielkopolskiego

Umowa nr KB/582/UK/37/W/2004 r. z dnia 15.10.2004 r. na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Powstania Wielkopolskiego na odcinku od ul. Cylkowskiego do ul. Powstania Śląskiego oraz remont chodnika na odcinku od ul. Wiosny Ludów do nr 43, prawa strona zawarta z Firma Budowlano-Drogową 'MTM' S.A. na kwotę 148.444,76 zł

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg UM Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.11.2004