Obsługa promocji projektu 'Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap'

Umowa nr KB/178/RP/2/W/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r, zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys.EURO, na obsługę promocji projektu 'Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap' pomiędzy Gminą Gdynia a Agencją Reklamową 'Galicja Admar' z siedzibą w Gdyni, ul. Derdowskiego 7 na kwotę brutto 289.750,00 złotych.

oryginał umowy znajduje się: pok. 424, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.05.2005