Nadzór Pomorski Park Technologiczny

Umowa Nr KB/750/UI/265/W/2006 na pełnienie nadzoru w okresie realizacji i okresie gwarancji zadania : Pomorski Park Technologiczny - zabudowa platform w modułach A,B,C,zawarta z Biurem Obsługi Inwestycji,,Inwest- wybrzeże" Sp.z o.o. , na kwotę 54.656,00 z ł

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji - pok 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006