Na wykonanie operatu wodnoprawnego z elementami projektu technicznego na odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez rów z jezdni Al. Zwycięstwa na wysokości Parku Kilońskiego w Gdyni Orłowie

UMOWA NR KB/487/UG/89/W/2006 Z 'IEW Inżynieria i Energetyka Wodna - Lech Unczur' NA KWOTĘ 4.270,00 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.08.2006