Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap II

Umowa nr KB/763/UI/271/W/2006 z dnia 10.11.2006r na Modernizację przystani rybackiej w gdyni Orłowie etap II, zawarta z HYDROBYDOWA SA z Gdańska na kwotę brutto 395.170,20 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006