Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap I

Umowa nr KB/708/UI/248/W/2006 z dnia 03.11.2006r na Modernizację przystani rybackiej w Gdyni Orłowie etap I , zawarta z Panem Ryszardem Marcinkiewiczem PPHU MARBUD na kwotę brutto 736.921,01 zł.

oryginał umowy znajduje się: Wydziale Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006