Modernizacja danych ewidencyjnych w rejestrze budynków na wydzielonym obszarze m.Gdyni

Umowa nr PFGZGK/15/06 na wykonanie prac w zakresie modernizacji danych ewidencyjnych dotyczących rejestru budynków w operacie ewidencji gruntów i budynków na wydzielonym obszarze m.Gdyni na kwotę 684 420 zł brutto z terminem zakończenia na 20.10.2007 r. zawarta z formą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ,ul Pniewskiego 3.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Geodezji p.219

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.10.2006