Koncepcja urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowy

Umowa KB/365/UG/57/W/2004 zawarta z firmą 'Hydrotechnika' Gdańsk na wykonanie koncepcji urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym za kwotę 15.000,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004