Gazeta o Gdyni

Umowa nr SPEC/16/04/SK z dnia 17.09.2004 zawarta ze Spółką Akcyjną 'Agora' z siedzibą w Warszawie, oddział w Gdańsku na opracowanie i publikację w Gazecie Wyborczej ośmiostronicowego dodatku o Gdyni za wynagrodzeniem 41.480,00 zł.oryginał umowy znajduje się: w Referacie Promocji - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 424.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.10.2004