Dzierżawa łączy pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miasta Gdyni

Umowa na dzierżawę łączy pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miasta Gdyni została zawarta z firmą MULTIMEDIA POLSKA S.A., z siedzibą w Gdyni ul. T.Wendy 7/9 na kwotę łączną 222 528,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 218 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.09.2006