druk kalendarza 'Gdynia bez Barier' na rok 2005.

Umowa nr SK/1320/PON/27-W/2004 na przygotowanie do druku i druk 1000 sztuk kalendarza 'Gdynia bez Barier' na rok 2005. Umowa zawarta z firmą 'Fame' s.c. na kwotę 12.000 zł.

oryginał umowy znajduje się: Samodzielny Referat do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.11.2004