Dostawa żelbetowych koszy ulicznych

Umowa KB/362/UG/55/W/2004 zawarta z firmą 'Prefabet' Szczecin na dostawę żelbetowych koszy ulicznych za kwotę 24.180,40 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004