dostawa sprzętu komputerowego dla Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Spraw Społecznych oraz sprzętu sieciowego i komputerowego obsługującego pocztę elektroniczną i dostęp do internetu dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

Umowa SK/1383/SI/27-W/2004 z dnia 27.10.2004r. na dostawę sprzętu komputerowego dla Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Spraw Społecznych oraz sprzętu sieciowego i komputerowego obsługującego pocztę elektroniczną i dostęp do internetu dla potrzeb UM Gdyni, podpisana z firmą KOMA NORD Sp. z o.o. na kwotę 168 984,64 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 218 Urzędu Miasta Gdyni, Al. M.J. Piłsudskiego 52/54 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.12.2004