Dostawa oprogramowania naukowego Vector NTI Advance 9 Static dla wyposażenia laboratoriów PPNT w Gdyni

Umowa SK/1066/RIE/18-W/2004 na dostawę oprogramowania naukowego Vector NTI Advance 9 Static dla wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, podpisana z firmą Alab Sp. z o. o. na kwotę 9 498,92 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 115 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.09.2004