Dostawa i uruchomienie spektrofotometru przepływowego z rejestratorem oraz systemu do izoelektroogniskowania dla wyposażenia laboratoriów PPNT w Gdyni

Umowa SK/1081/RIE/20-W/2004 na dostawę i uruchomienie kolektorów frakcji dla wyposażenia laboratoriów badawczo-diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, podpisana z firmą Bio-Rad Polska Sp. z o. o. na kwotę 68 244,03 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 115 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.09.2004