Aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych Urzędu Miasta Gdyni po wyburzeniu kotłowni i likwidacji sieci c.o. na Kolibkach

Umowa KB/563/UG/108/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego aktualizacji map sytuacyjno - wysokościowych Urzędu Miasta Gdyni po wyburzeniu kotłowni i likwidacji sieci c.o. na Kolibkach podpisana z J. Zimnawoda, M. Piotrkowski - Przedsiębiorstwo Geodezyjne 'Astra' na kwotę 1 464 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004