11 225/2005/IV/M

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I na terenie Gdyni w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.10.2005