Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 9tb ust. 1-3 oraz w terminie wynikającym z art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm. zwanej dalej „u.c.p.g.”) udostępnia się roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gdyni za rok 2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Joanna Prętnik
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Prętnik
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021
Data udostępnienia informacji: 29.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2021 15:32 Aktualizacja treści Joanna Prętnik
29.04.2021 15:31 Dodanie informacji Joanna Prętnik