Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Na podstawie art. 9tb w związku z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) udostępnia się roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gdyni za rok 2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2019 10:48 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz
08.05.2019 15:09 Zmiana załącznika Krzysztof Martusewicz
30.04.2019 15:38 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz