Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Na podstawie art. 9tb w związku z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) udostępnia się roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gdyni za rok 2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2018 08:58 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz