Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni - praktyka wdrożeniowa

1. Cel projektu

Celem projektu jest jakościowy rozwój Przystani – sieci centrów sąsiedzkich w Gdyni, jako modelu Miejskiej Inicjatywy Działania w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, a wraz z nim dostosowanie oferty Przystani do warunków funkcjonowania w sytuacji pandemii; przejścia z korzystania z zaproponowanej oferty przez mieszkańców w stronę samodzielnego inicjowania i realizowania przez nich działań; wzrost wiedzy i umiejętności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oddawania odpowiedzialności w ręce mieszkańców; rozwój marki domów sąsiedzkich funkcjonujących w ramach Przystani oraz upowszechniania ich działalności.
 
2. Uczestnicy. Dla kogo?
 
Podejmowane w trakcie trwania projektu działania będą dedykowane mieszkańcom Gdyni oraz wraz z nimi współtworzone. Projekt zakłada wypracowanie konkretnych narzędzi do aktywizacji mieszkańców i mieszkanek zgormadzonych wokół Przystani znajdujących się w różnych dzielnicach Gdyni oraz rozwijających swoją sieć. Wszystkie działania prowadzone w ramach realizacji projektu jak i po jego skończeniu, są dla mieszkańców bezpłatne.
 
3. Oferta projektu.
 
Projekt zakłada realizację czterech filarów działań na rzecz współpracy z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, tj.:
 
  • Przystań on-line – wdrożenie cyklu spotkań, debat i zajęć w formule online, udostępnianych na kanałach społecznościowych Przystani – Sieci Centrów Sąsiedzkich w Gdyni, promujących aktywności sąsiedzkie oraz działalność Przystani.
  • Przystań Skuteczna – kampania medialna promująca działalność Przystani oraz jej wartości, takie jak: wzmacnianie sąsiedzkich więzi, budowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców i mieszkanek, zachęcie do realizacji własnych pomysłów i zainteresowań, współdzielenie wiedzą, współtworzenie przez mieszkańców i mieszkanki Gdyni oferty Przystani w myśli partycypacji obywatelskiej.

  • Przystań Analityczna – przeprowadzenie analiz oraz ekspertyz w zakresie wzmacniania współpracy pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami Gdyni a podmiotami znajdującymi się w Przystaniach oraz wypracowania systemu udostępniania przestrzeni mieszkańcom oraz mieszkankom a także innym interesariuszom. W ramach tego filaru będzie również oferowane wsparcie w zakresie tworzenia się grup samopomocowych i realizowanych przez mieszkańców i mieszkanki zgromadzonych wokół Przystani.
  • Przystań Narzędziownik – wdrożenie pracowni współdzielonych oraz ogrodów społecznych do użytku dla mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Zakup narzędzi i drobnego wyposażenia umożliwiających działania w których mieszkańcy są kreatorami podejmowanych działań korzystając z narzędzi i sprzętu udostępnianego przez Przystanie.
4. Budżet
 
Całościowa wartość projektu – 169 990,93 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej – 150.000,00 zł
Laboratorium Innowacji Społecznych – 19 990,93 zł
 
5. Kontakt
 
Gmina Miasta Gdynia:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 33, 81-346 Gdynia
 
Koordynator projektu:
Martyna Winnicka, m.winnicka@lis.gdynia.pl
 
6. Czas trwania projektu:
 
1.05.2021 – 15.11.2021
 
 
Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


 
 


 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 07.05.2021
Data udostępnienia informacji: 07.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2021 11:24 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz