Pomorskie z Ukrainą
Grant: Pomorskie z Ukrainą

1. Cel grantu:

Celem wykorzystania grantu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gdyni, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

2. Zakres rzeczowy grantu:

Grant realizowany jest w oparciu o gdyńską sieć Przystani – centrów sąsiedzkich, działających w siedmiu gdyńskich dzielnicach. Zaplanowane działania są komplementarne w stosunku do tego,co już oferuje imigrantom gdyński samorząd.

W ramach grantu przewidziane są następujące działania:
  1. W sferze społecznej: oferta spędzania czasu wolnego min. aktywności w Przystaniach, wyjścia, stacjonarne półkolonie zimowe i letnie dla dzieci, zakontraktowanie liderów i liderek ukraińskich, jako łączników międzykulturowych;
  2. W sferze edukacyjnej: organizacja korepetycji dla dzieci i młodzieży;
  3. W sferze zawodowej: grupowe formy podnoszenia  kwalifikacji – kurs krawiecki i indywidualne kursy zawodowe;  
  4. W sferze kulturalnej: min. wyjścia/wyjazdy na koncerty, do muzeów, udział w koncertach, organizacja w Przystaniach pikników, wydarzeń kulturalnych;
  5. W sferze zdrowotnej: w Przystaniach zajęcia z profilaktyki zdrowotnej;
  6. W sferze profilaktyki wykluczenia: oferta zajęć z języka polskiego;
  7. W sferze szkoleniowej: przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i wolontariuszy Laboratorium Innowacji Społecznych, wspierających osoby z doświadczeniem migracji oraz związane z planowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań na ich rzecz (szkolenia stacjonarne)
W ramach grantu założono również dofinansowanie wyposażenia Przystani w materiały i sprzęty potrzebne do realizacji grantu i założonych w nim działań.
 
3. Budżet
 
Wartość grantu: 1 000 000 zł
Dofinansowanie UE: 894 736, 84 zł
Budżet państwa: 105 263,16 zł
 
4. Grantobiorca:

Gmina Miasta Gdyni; Laboratorium Innowacji Społecznych
 
5. Grantodawca:

Województwo Pomorskie
 
6. Okres realizacji projektu:

1 wrzesień 2022r. – 31 lipiec 2023r.
 
7. Kontakt:

Koordynator grantu: Agnieszka Kazimierska, tel.: 58 727 39 48, e-mail: a.kazimierska@lis.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 18.01.2023
Data udostępnienia informacji: 18.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2023 13:31 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
18.01.2023 13:11 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
18.01.2023 12:02 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka