Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną.

1.Cel projektu:
Celem jest wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym, na podstawie doświadczeń w pracy z młodzieżą w Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Projekt jest rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego.”

2.Uczestnicy: pracownicy Centrum Sąsiedzkiego Opata Hackiego.

3.Oferta projektu:
Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu ma umożliwić inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.
Dla uczestników projektu oferta jest bezpłatna.

4.Okres realizacji: 1 września 2020 – 30 listopada 2021

5.Budżet:
Wartość projektu: 68 402,00 zł
Dofinansowanie: 68 402,00 zł

6.Partner wiodący:
Gmina Miasta Gdyni
Jednostka realizująca projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych – 33 847,00 zł.
Partner sektora pozarządowego:
Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton  (Cypr) – 34 555,00 zł.

7.Kontakt:
Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia
Kontakt: koordynator projektu Bożena Dołkowska, telefon 058/727-39-22,
e-mail: b.dolkowska@lis.gdynia.pl;

Projekt jest finansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00- IP.07-00-007/17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Anna Jarosz
Data wytworzenia informacji: 07.09.2020
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020