Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

UrbanLab Gdynia to program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta a organizacjami pozarządowymi i instytucjami zarządzającymi Gdynią, odpowiedzialnymi za jej rozwój i utrzymanie. To, po pierwsze, miejsce spotkań i fizyczna przestrzeń warsztatowa, konferencyjna i audytoryjna, po drugie, programy edukacyjne, szkoleniowe i kompetencyjne, których celem jest wyrównanie zasobów wiedzy poszczególnych uczestników i uczestniczek życia społecznego oraz działania ukierunkowane na rzecz tworzenia innowacji społecznych i miejskich. Punktem wyjścia działań UrbanLabu jest przekonanie, że efektywne zarządzanie miastem wymaga włączenia w procesy decyzyjne różnych grup interesiaruszy - mieszkańców i mieszkanek, różnych sektorów, wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta Gdyni. Program UrbanLabu i większość jego działań jest inicjowana oddolnie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców i mieszkanek, czy tematami, które są dla nich ważne.

1.Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój kapitału społecznego w Gdyni oraz poszerzanie zakresu wiedzy na temat miasta oraz potrzeb mieszkańców i mieszkanek, zwłaszcza w kontekście globalnych zmian klimatycznych i demograficznych. Cel jest realizowany poprzez działania obliczone na wzrost kompetencji wszystkich stron społecznego dialogu oraz działania na rzecz jego rozwoju - tworzenie miejsca spotkań, dyskusji, negocjacji, konsultacji społecznych.

2.Uczestnicy

Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Oferta edukacyjna UrbanLabu tworzona jest w oparciu o potrzeby zgłoszone zarówno ze strony społecznej, jak i administracji miejskiej – konkretne działania realizowane w UrbanLabie są ukierunkowane na wzrost kompetencji, tworzenie sieci oraz integrację różnych interesariuszy. Mechanizm tworzenia innowacji społecznych zakłada czynny udział mieszkańców i mieszkanek w procesie – od wskazywania pomysłów na innowacje, po konsultacje innowacji przygotowanych do wdrożenia. Wszystkie planowane projekty innowacji są tworzone w oparciu o realne możliwości miasta, co za tym idzie, przy stałej komunikacji z przedstawicielami i przedstawicielkami komórek merytorycznych Urzędu Miasta Gdyni.

3.Budżet projektu - dofinansowanie UE w wysokości 3 084 000 zł

4.Kontakty

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Jarosz
Data wytworzenia informacji: 21.02.2020
Data udostępnienia informacji: 21.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2020 10:32 Aktualizacja treści Anna Jarosz
02.11.2020 16:45 Dodanie informacji Ksenia Pisera
25.05.2020 12:43 Inne Ksenia Pisera
15.04.2020 14:40 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.04.2020 09:49 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik