Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - sprzątaczka

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia
poszukuje kandydata na wolne stanowisko sprzątaczka

 
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pół etatu tj. 20 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: wrzesień 2022 r.
 
I. Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie min. podstawowe  
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. rzetelność, dokładność, systematyczność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność, punktualność,
 4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zamiatanie i mycie podłóg,
 2. ścieranie kurzu z ławek, krzeseł, stołów, szaf, parapetów, kaloryferów, powierzchni pod dywanami,
 3. odkurzenie dywanów i wykładzin,
 4. pielęgnacja kwiatów,
 5. opróżnienie koszy na śmieci,
 6. mycie pomieszczeń sanitarnych (zlewów, sedesów i ubikacji) oraz podłóg i ścian,
 7. dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych,
 
IV. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Praca wykonywana w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
 2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od września 2022 r.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny.
 2. Dokumenty  potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczki
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem:  81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 19.08.2022 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – sprzątaczka”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Małgorzata Grzenkowicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Grzenkowicz
Data wytworzenia informacji: 17.07.2022
Data udostępnienia informacji: 17.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2022 23:38 Aktualizacja treści Małgorzata Grzenkowicz