Oferta pracy na stanowisko nauczyciela przedszkola

Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni zatrudni od dnia 01-09-2020 nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze 25/25 etatu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniające do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
• mile widziane kwalifikacje do nauki j. angielskiego w przedszkolu,
• umiejętność współpracy w grupie,
• zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
• mile widziane doświadczenie zawodowe oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Oferty pracy (CV, oświadczenie o niekaralności i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) należy składać lub przesyłać:
- na adres poczty elektronicznej (preferowany): dyrektor@p42.edu.gdynia.pl
lub
- na adres przedszkola: Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 199A, 81-155 Gdynia
w terminie do dnia 31-05-2020 r. z dopiskiem “Oferta pracy”
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Prosimy o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych), a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Nowakowska
Wprowadził informację: Magdalena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 06.04.2020
Data udostępnienia informacji: 06.04.2020